Yararlı Bilgiler

Besilik Sığır İthalatı İçin Teknik ve Sağlık Şartnamesi

Hayvanlarda Arancak Özellikler

• İthal edilecek canlı besilik sığırlar, erkek, kültür ırkı ve bunların melezleri olacaktır.
• Hayvanların her biri 12 aylıktan küçük ve ağırlığı 300 kg’ın altında olacaktır.
• Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk vb. kısımlarında) bulunmayacaktır.
• Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir.
• Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır.
• İthal edilecek hayvanlar Bakanlığımızca belirlenen sağlık şartlarına uygun olmalıdır.
• Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (kulak küpesi veya microchip) bulunacaktır.

Karantina Şartları

1.İthal edilecek hayvanlar fiili ithalat öncesi ithalatçının belirleyeceği ve Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri tarafından onaylanmış karantina yerlerinde 21 gün süreyle karantinada tutulacak ve karantina başlangıcında şap hastalığına karşı aşılanacaktır.

2.Kontrol amacıyla karantinadaki hayvanların %5’inden numune alınarak, sağlık sertifikasında ihracatçı ülkede yapıldığı belirtilen testlerin Ülkemiz laboratuvarlarında yeniden analizleri yapılacaktır.

3.Hayvanlar, karantina süresi tamamlanana kadar 1. maddede belirtilen karantina yerlerinde tutulacaktır.

4.Karantina işlemleri İl/İlçe Müdürlüklerince sonlandırılıncaya kadar olan sürede tazminata konu bir hastalık görülmesi halinde; hastalık, mecburi kesim veya ölüm durumunda idari ve mali tüm sorumluluk ithalatçı kişi/firmaya aittir.

5.Karantina süresi sonunda hayvanların sağlıklı bulunmaları halinde, karantina kaldırılıp fiili ithalat işlemlerinin tamamlanmasını takiben, yurt içi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat uyarınca hayvanların kayıt işlemleri yapılacaktır.

6.Karantina süresi sonunda besilik sığırların başka işletmelere dağıtımı yapılacak ise; hayvanların dağıtımı Bakanlık İl müdürlüklerinin bilgisi ve denetimi altında, hayvanlar Turkvet veri tabanına kaydedildikten sonra, yurt içi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılacaktır.

Pedigri Nedir?

Pedigri:Soy kütüğüne kayıt edilen damızlıklarla, safkan atların numara, isim, orijin, ırk, renk, eşkal, cinsiyet, doğum tarihi,
verim kayıtları, yetiştirici ve sahibi ile hayvanın cetlerine ait bilgileri ve verimlerini belirten belge.

© 2012 - Tüm Hakları Saklıdır. 1976 ADAY GRUP BESİCİLİK HAYVANCILIK CANLI HAYVAN ALIM SATIMI TARIM ve GIDA SANAYİ - İTHAL ERKEK DANA ve DÜVE FİYATLARI